O PROXECTO EDUCATIVO

  • As cidades como fenómeno histórico
  • As urbes, novos biotopos
  • A biocenose da cidade
  • Auga e outros recursos materiais
  • As enerxías que moven a cidade
  • O tratamento dos residuos urbanos
Rúa Irmandiños, s/n
aeu@ferrol.es
Aula Ecoloxía Urbana: 981 944 222 - Concellería de Medio Ambiente: 981 944 160